FERRY TO HONG KONG (1959) Curd und Simone privat 18

FERRY TO HONG KONG (1959)

Xavière Bicheron, N.N., Curd Jürgens, Simone Jürgens

FERRY TO HONG KONG (1959) Curd und Simone privat 17

FERRY TO HONG KONG (1959)

Curd Jürgens, Simone Jürgens

FERRY TO HONG KONG (1959) Curd und Simone privat 16

FERRY TO HONG KONG (1959)

Curd Jürgens, Xavière Bicheron

FERRY TO HONG KONG (1959) Curd und Simone privat 15

FERRY TO HONG KONG (1959)

Curd Jürgens, Simone Jürgens

FERRY TO HONG KONG (1959) Curd und Simone privat 14

FERRY TO HONG KONG (1959)

Curd Jürgens, Simone Jürgens

FERRY TO HONG KONG (1959) Curd und Simone privat 13

FERRY TO HONG KONG (1959)

Curd Jürgens, Simone Jürgens

FERRY TO HONG KONG (1959) Curd und Simone privat 12

FERRY TO HONG KONG (1959)

Curd Jürgens, Simone Jürgens

FERRY TO HONG KONG (1959) Curd und Simone privat 11

FERRY TO HONG KONG (1959)

Curd Jürgens

FERRY TO HONG KONG (1959) Curd und Simone privat 10

FERRY TO HONG KONG (1959)

Simone Jürgens, Curd Jürgens

FERRY TO HONG KONG (1959) Curd und Simone privat 9

FERRY TO HONG KONG (1959)

Curd Jürgens, Simone Jürgens