„Jedermann“ (1973) Szenenfoto 7

"Jedermann"

Nicole Heesters, Curd Jürgens. Foto: Ellinger

„Jedermann“ (1973) Szenenfoto 6

"Jedermann"

Curd Jürgens. Foto: Ellinger

„Jedermann“ (1973) Szenenfoto 5

"Jedermann"

Curd Jürgens, Grete Zimmer. Foto: Ellinger

„Jedermann“ (1973) Szenenfoto 4

"Jedermann"

Curd Jürgens. Foto: Photo Ellinger

„Jedermann“ (1973) Szenenfoto 3

"Jedermann"

Curd Jürgens. Foto: Photo Ellinger

„Jedermann“ (1973) Szenenfoto 2

"Jedermann"

Curd Jürgens. Foto: Horst Werner

„Jedermann“ (1973) Szenenfoto 1

"Jedermann"

Curd Jürgens

„Zimmerschlacht“ Szenenfoto 3

"Zimmerschlacht"

Susi Nicoletti, Curd Jürgens. Foto: Bruno Völkel

„Zimmerschlacht“ Szenenfoto 2

"Zimmerschlacht"

Curd Jürgens. Foto: Bruno Völkel

„Zimmerschlacht“ Szenenfoto 1

"Zimmerschlacht"

Curd Jürgens, Susi Nicoletti. Foto: Bruno Völkel